20. november 2023

Dikt og slikt: Det gråter et barn

Det som foregår på Gaza no for tida er så fælt at me har vanskar med å fatta det.

Hans Børli skreiv diktet nedanfor i 1952, og det er stadig dagsaktuelt. Dessverre.

"Gaza er i ferd med å bli en gravplass for barn", seier FN sin generalsekretær Antonio Guterres. Kvart 10. minutt vert eit barn drept på Gaza. 


Det gråter et barn


Det gråter et barn i den frosne natt.
Det gråter mot mørket – forrådt, forlatt.

Og slektens håp gjennom tusen år
som lutende skygger rundt barnet står.

Vanmektige drømmer! Frihet og fred –?
– Det gråter et barn i mørket et sted.

Gråten fyller all verdens rum.
Men himmelen tier. Gud er stum.

Det fins inga frelse, det fins ingen fred
så lenge Mannen gjør Barnet fortred.

De seirer som vinnes med vold og vondt
er alltid tap – på en indre front.

Vi dreper i Barnet vår drømte dag.
Og ravnene varsler de nye slag.

Å, tider må komme da mennesket ser
at framtidens frelse er barn – som ler!


             frå diktsamlinga "Likevel må du leve" 

Les meir om kva Redd Barna gjer i Gaza


1 kommentar: