14. juni 2023

Dikt og slikt: Junikveld

 Snart midtsommar. På denne tida av året passar det bra med dette diktet av Hans Børli (1918 - 1989).


Junikveld


Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen
Og alt vi ser på har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.

Se – skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.

Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
 Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
– det er som om noe haster..

Å, flytt deg nærmere inntil meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svinnende kort den stund
vi mennesker er sammen.Fyrste gong utgitt i samlinga Dagene (1958)


1. juni 2023

Oppsummering mai 23

Påbyrja i april, fullført i mai:
Kurt Aust - Kongefrykt - Norsk historisk krim - Lånt ebok BookBites
Robert Bryndza - Nine Elms-morderen - Britisk krim - Lyd Storytel

Lest i mai:
Kristina Ohlsson - Skoddehav - Svensk krim - Lånt papirbok privat
Håkon Høydal - Abida Raja. Frihetens øyeblikk - Norsk biografi/debatt - Lyd Storytel
Kurt Aust - Når døde hvisker - Norsk historisk krim - Lyd Storytel
Kim Faber og Janni Pedersen - Skyggeriket - Dansk krim - Lånt ebok BookBites
Samuel Bjørk - Hitra - Norsk krim - Lånt ebok BookBites
Kurt Aust - Stumme skrik - Norsk historisk krim - Lyd Storytel
Stefan Ahnhem - En helt annen historie - Svensk krim - Lånt lydbok BookBites
Cara Hunter - Hele sannheten - Britisk krim - Lånt papirbok biblioteket

Påbyrja i mai, fullførast i juni:
Atle Nielsen - Mord og kjærlighet - Norsk krim - Lyd Storytel
Camilla Grebe - Velkommen til Evigheten - Svensk krim - Lånt papirbok biblioteket


5 lyd, 3 ebøker, 2 papir
6 lånt, 4 abonnement
6 krim,  3 historisk krim, 1 biografi/debatt
5 norske, 2 britiske, 2 svensk, 1 dansk
8 menn, 3 kvinner
Nye forfattarar: Bryndza, Høydal

Mai vart ein "Kurt Aust-månad" for meg, sidan eg las bok nummer 4, 5 og 6 i serien om Thomas av Boueberge og Petter Hortten. Det var ikkje planlagt, men då eg hadde "slite meg gjennom" Kongefrykt (bra bok, men heile 626 sider), oppdaga eg til mi store glede at heile serien ligg på Storytel. Eg tykkjer denne serien er lettare/greiare å lytta til enn å lesa sjølv, spesielt sidan det er Anders Ribu som er opplesar. Ribu er som skapt for slike svære forteljingar.
Det kjem ein serieomtale når eg - truleg i løpet av juni månad - har fått fullført serien på 8 bøker. 

Fem av mai-bøkene mine er av årets krimutgjevingar; Skoddehav, Skyggeriket, Hitra, En helt annen historie og Hele sannheten. Eg likte best sistnemnde som er den femte boka i Cara Hunter sin serie om Adam Fawley. Dette er britisk kvalitets-politikrim i Colin Dexter/Inspektør Morse-tradisjon.
Med Hitra stadfestar Samuel Bjørk at han er ein av våre dyktigaste krimforfattarar. Det kjem truleg ein omtale etter kvart.
En helt annen historie er ei kort og spennande bok, ein slags spinn-off frå Fabian Risk-serien. Men denne er ikkje heilt på høgde med tidlegare bøker av Ahnhem.

Til slutt nokre ord om Frihetens øyeblikk: Det mest vesentlege av innhaldet i historia om Abida Raja er alt kjent gjennom media. Boka er viktig - og modig! - og handlar om tildels tabubelagde tema som fysisk og psykisk vald, undertrykking og sosial kontroll.