23. oktober 2021

Haustlesing: Britisk seriekrim

For meg er britisk seriekrim perfekt haustlektyre. Her kjem eit nytt innlegg i stikkordformat; korte vurderingar/omtalar av nokre bøker eg har lest i det siste.

I mørket av Cara Hunter
Cappelen Damm 2019
351 sider
Lånt ebok BookBites 

 - Bok nummer to i Adam Fawley-serien.
 - Politikrim og puslespelkrim.
 - Handlinga og etterforskinga framstår som realistisk.
 - Sympatisk og menneskeleg hovudperson.
 - Etterforskarane sitt privatliv har forholdsvis stor plass, utan at det går ut over drivet i boka.
 - Oversiktleg handling og passe stort persongalleri.
 - Fleire spenningstoppar og tildels overraskande vendingar.
 - Terningkast 4+.


Stilleben av John Harvey
Cappelen Damm 2019
Speletid 7:58
Lyd Storytel

 - Den fjerde og siste i Frank Elder-serien.
 - Forfattaren er 82 år. Imponerande - og overraskande!
 - Samfunnskritisk og aktuelle problemstillingar.
 - Handling frå både urbane og rurale strøk; London og Cornwall.
 - Om ein skal rangera hovudpersonar etter kor sympatiske og menneskelege dei er, kjem Frank Elder høgt opp. 
 - Handlinga byggjer på og viser til hendingar som fann stad i den fyrste boka i serien; Av kjøtt og blod.
 - Tittelen speglar både måten eit drapsoffer vart funnen på og at offeret var kunstnar. Men den engelske tittelen; Body and Soul, er meir korrekt, på fleire måtar.
 - Gjennomgåande melankolsk stemning og trist avslutning.
 - Terningkast 4+.


Salt Lane av William Shaw
Goliat 2019
Speletid 12:19
Lyd Storytel

 - Andre bok i Alexandra Cupidi-serien.
 - Handlinga er lagt til det fascinerande landskapet i Kent, på søraust-kysten av England.
 - Gode miljøskildringar og minst like bra personskildringar.
 - Interessant å følgja Cupidi og hennar kollegaer i deira møysommelege etterforskingsarbeid. 
 - I tillegg har Cupidi utfordringar på heimebane; både med dotter si og mor si.
 - Mange trådar og karakterar å halda styr på, men det går i liten grad ut over spenninga.
 - Boka er for lang og burde vore stramma opp ein del. 
 - Terningkast 4+.

Dødeland av William Shaw
Goliat 2020
Speletid 11:45
Lyd Storytel

 - Tredje bok i Alexandra Cupidi-serien, ein serie som på eit vis vert meir interessant og leseverdig etter kvart som ein vert meir kjend med landskapet og karakterane.
 - Cupidi og teamet hennar får to heilt ulike saker på bordet. 
 - Dei to sakene heng sjølvsagt saman, på ein svært finurleg og høgst uventa måte.
 - Gjensyn med William South, mannen som var så sentral i handlinga i den fyrste boka Fuglekikkeren.
 - Treg start, men tek seg opp etter kvart. Svært dramatisk avslutning.
 - Bihistoria med dei to småkriminelle unggutane som rotar seg inn i ei svært farleg sak gjer spesielt sterkt inntrykk.
 - Her "snusa" eg faktisk litt på ein 5'ar, men eg landar også her på Terningkast 4+. 

I skrivande stund er eg i gang med fjerde bok i same serie, noko som tyder på at eg no verkeleg har funne tonen med William Shaw.

Både Salt Lane og Dødeland er glimrande opplest av Bendik Johannessen.
Ein av dei som hyllar Shaw og denne serien er forfattaren nedanfor; Val McDermid.


Brennende hat av Val McDermid
Cappelen Damm 2019
Speletid 12:10
Lyd Storytel

 - Den tiende boka i serien om Tony Hill og Carol Jordan.
 - Serien har sine ups and downs, denne er definitivt ein up.  
 - Glimrande komponert og ein sjølvsikker stil.
 - Ein spesiell seriemordar er på ferde; ein som finn ofra sine ved å gå i bryllup.
 - Carol er som alltid ein dyktig etterforskingsleiar, men alkoholproblema hennar vert meir og meir merkbare. 
 - Tony bidreg som alltid med sine psykolog- og profileringskunnskapar, men denne gongen bidreg han også på ein måte som er sjokkerande for både han sjølv, for Carol og for oss lesarar.
 - Terningkast 4+. 


Dødes tale av Val McDermid
Cappelen Damm 2019
Speletid 11:02
Lyd Storytel

 - Bok nummer 11 i Hill/Jordan-serien.
 - Men dei to hovudpersonane har ikkje ei like sentral rolle i etterforskinga lenger. Det skuldast hendingar som fann stad i forrige bok og som ikkje kan røpast her. 
 - Hovudtråden i denne boka er gransking i samband med fleire likfunn ved eit gammalt kloster - og dei ligg ikkje i vigsla jord, for å sei det slik.
 - Nesten like spennande er det å følgja det heilt spesielle (kjærleiks?)forholdet mellom Tony og Carol.
 - Bra bok frå ein dyktig og erfaren forfattar. Men eg føler - og veit - at McDermid kan enno betre.
 - Terningkast 4.

Opplesar av Brennende hat og Dødes tale er Haakon Strøm. Også han gjer ein god opplesar-jobb.