8. januar 2014

Bokomtale: Turisten av Knut Faldbakken

Gyldendal 2013
359 sider


Jonfinn Valmann oppheld seg stort sett i Spania i den åttande boka i serien om denne sindige politiførstebetjenten på Hamar. Ein treng ikkje å ha lest dei føregåande sju bøkene; boka fungerer fint som ein enkeltståande kriminalroman. Sjølv har eg lest dei fleste bøkene i serien, i tilfeldig rekkefølge.

Kronologi:
1. Turneren
2. Grensen
3. Nattefrost
4. Tyvene
5. Senskade
6. Totem
7. Natthagen
8. Turisten

Knut Faldbakken
har eit langt og omfangsrikt forfattarskap bak seg, og vart tildelt Brages hederspris i 2012. Eg likar Faldbakken mykje betre som krimforfattar enn som annan romanforfattar. I si tid las eg t.d. Insektsommer og Bryllupsreisen, - begge var omdiskuterte den gong dei kom ut - og eg vart verken imponert eller sjokkert. Men serien om Jonfinn Valmann likar eg!

Valmann er ein hovudperson som kanskje er litt vanskeleg å skjønna seg på; han er egentleg roleg og klok, men nyttar intuisjon og uortodokse etterforskingsmetodar når han finn det for godt. Handlinga i Turisten er meir personleg for Valmann sjølv enn i tidlegare bøker i serien.

Jonfinn Valmann vert kontakta av UD som informerer han om at mor hans, som han ikkje har sett sidan ho reiste frå han og faren for mange år sidan, er hardt skada etter ei bilulukke i Spania. Valmann reiser nedover til Marbella - og møter att ei kvinne som han ikkje kjenner lenger - men som altså er mor hans. Ting tyder på at bilulukka ikkje var ei ulukke likevel. Politimannen og etterforkaren i Jonfinn Valmann vil gjerne vita meir om omstenda rundt det som har hendt, men verken mora, det lokale politiet eller legane er villige til å informera. Så kven kan Valmann stola på; kven har korrekt informasjon? Kva med mora, er ho berre eit offer - eller er ho innblanda i noko kriminellt?

Eg oppfatta fyrste halvdel av Turisten som litt kjedeleg og langtekkeleg, men tykte at spenninga og sidevendarfaktoren steig betrakteleg i andre halvdel; her vert det mykje meir action. Valmann framstår som uvanleg nølande og tvilande i starten av boka, - men etter kvart vert han meir handlekraftig og målretta - slik som me kjenner han frå tidlegare. Det dukkar også opp fleire fargerike karakterar, og spesielt vert eit møte med ei vakker og mystisk nattklubbvertinne avgjerande; ho har kjennskap til skjulte og mistenkelege personar og aktivitetar.

Knut Faldbakken har skrive ei ny bra krimbok om Jonfinn Valmann. Boka byr på god underhaldning og stigande spenning.

Boka har eg lånt frå mamma sine rikhaldige bokhyller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar